Firmy budowlane

Sunday, July 25, 2004

Projektowanie wnętrz - program

Projektowanie wnętrz - program
 
Pakiet 1Architektura wnętrz – wprowadzenie. Pradzieje – od groty do wnętrza w czasach wspólnoty pierwotnej wraz z wyposażeniem i sprzętami. Egipt – wnętrza mieszkalne, sakralne i architektura sepulkralna. Pojęcie przestrzeni. Rodzaje przestrzeni, jej postrzeganie i odbiór. Przestrzeń zamknięta i otwarta. Światło i barwa. Widzenie światła i barwy. Widmo słoneczne. Cechy barwy: jasność, nasycenie i jakość.
Pakiet 2Mezopotamia. Ornamentyka orientalna we wnętrzu asyryjsko-babilońskim inspiracją dla późniejszych projektów detali architektonicznych i meblarstwa kultury śródziemnomorskiej. Przedstawianie przestrzeni na płaszczyźnie. Aksonometria. Perspektywa jednozbieżna i dwuzbieżna. Podział barw. Koło barw, barwy monochromatyczne, chromatyczne, achromatyczne; dopełniające i sąsiednie; temperatura barw.
Pakiet 3Wnętrze greckie. Pałac w Knossos jako szczytowe osiągnięcie kultury egejskiej. Grecja klasyczna – domy mieszkalne, świątynie, budynki użyteczności publicznej. Kompozycja. Kompozycja statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta. Symetria i asymetria. Rytm. Mieszanie barw. Mieszanie addytywne i subtraktywne
Pakiet 4 Wnętrze rzymskie. Meble etruskie – zachodni wyraz form azjatyckich i greckich. Dom rzymski – rezydencja, świątynie i budynki użyteczności publicznej. Podział przestrzeni ze względu na funkcje. Funkcja mieszkalna, biurowa, handlowa. Spostrzeganie barw. Barwy płaszczyznowe, przestrzenne i powierzchniowe.
Pakiet 5 Bizancjum. Przenikanie się tendencji projektowych późnorzymskich z orientalną potrzebą luksusu. Wczesne chrześcijaństwo i preromanizm. Charakter miejsca i oczekiwania właściciela. Wnętrze prywatne, półprywatne, publiczne. Wnętrza ciepłe i zimne; ascetyczne, umiarkowane, bogate. Spostrzeganie barw. Adaptacja, kontrast barwny.
Pakiet 6 Romanizm. Wnętrza zamków warownych i kościołów. Kłady ścian, rzuty, przekroje, inwentaryzacja. Spostrzeganie barw. Powidok, dyfuzja.
Pakiet 7 Gotyk. Wnętrza zamkowe, katedry, mieszkania zamożnej grupy społeczeństwa. Optyczna korekta architektury. Powiększanie i zmniejszanie wnętrz. Ukrywanie wad wnętrza i eksponowanie miejsc ciekawych. Spostrzeganie przedmiotów. Barwa a cechy przedmiotu.
Pakiet 8 Renesans. Bogactwo wnętrza i indywidualność mebli jako wyraz rangi społecznej właściciela. Mebel architektoniczny. Renesans włoski. Wczesny i późny renesans francuski. Ergonomia. Synestezja i asocjacja. Preferencje barwne.
Pakiet 9 Renesans. Renesans niderlandzki; angielski – styl elżbietański, późny renesans angielski; północno- i południowoniemiecki; hiszpański. Barwa we wnętrzu, deseń. Symbolika barw. Barwy w różnych kulturach świata.
Pakiet 10Wnętrza pozaeuropejskich kręgów kulturowych. Indie. Japonia. Islam. Chiny. Stałe wyposażenie wnętrz. Nazewnictwo barw.
Pakiet 11Barok. Luksusowe wnętrza pałacowe. Barok włoski; francuski (Ludwik XIV); holenderski; angielski (styl Williama II i Mary, styl królowej Anny); niemiecki, hiszpański. Ruchome wyposażenie wnętrz. Farby. Rodzaje farb – klasyfikacje.
Pakiet 12Wnętrze okresu regencji. Styl późnobarokowy – czas rokokowych buduarów i intymnych gabinetów. Meble Ludwika XV. Oświetlenie. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Farby. Zastosowanie, metody nakładania. Narzędzia malarskie. Rozpuszczalniki.
Pakiet 13Wnętrze klasycystyczne. Styl Ludwika XVI, angielskie meble w stylu Happelwhite`a i Sheratona. Styl niemiecki Zopf. Ruchome wyposażenie wnętrz – dodatki. Tkaniny. Rodzaje tkanin. Metody obróbki.
Pakiet 14Wnętrze okresu dyrektoriatu i klasycystycznego emipre. Inspiracja antykiem. Odmiany w różnych krajach Europy (francuska, niemiecka, rosyjska, austriacka, angielska). Podłogi. Dywanowe wykładziny podłogowe. Rodzaje wykładzin. Sposoby obróbki i zastosowanie.
Pakiet 15Biedermeier. Wnętrze mieszczańskie komponowane ze skromnych i prostych przedmiotów. Wnętrze eklektyczne i epoka historyzmu. Neostyle. Zasadniczy etap projektowania. Obserwacje i zapis dwuwymiarowy. Tapety. Rodzaje tapet. Możliwości zastosowania; klejenie.
Pakiet 16Secesja. Oderwanie się od eklektyzmu i neostylów, wnętrza kształtowane z nieograniczoną fantazją. Perspektywa dwuzbieżna. Zapoznanie się z wytycznymi projektu. Analiza i konkretyzacja pomysłu. Korek. Okładziny ścienne, korek podłogowy. Przedmioty korkowe. Zastosowanie, klejenie.
Pakiet 17Narodziny wnętrza XX wieku. Szkoła Bauhausu i jej wpływ na współczesne kształtowanie architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Gięte meble Thoneta. Meble konstruktywistyczne. Style w projektowaniu. Ceramika. Ceramika ścienna, płytki podłogowe. Ceramiczne elementy wyposażenia ruchomego.
Pakiet 18Architektura wnętrz (jej związek z ideologią na wybranych przykładach). Przykład projektu dowolnego wnętrza. Pokój dzienny. Sypialnia. Kuchnia. Łazienka. Korytarz. Drewno i materiały drewnopochodne. Rodzaje materiałów. Zastosowanie.
Pakiet 19Wybrane tendencje w projektowaniu współczesnej architektury wnętrz. Wpływ sztuk plastycznych na kształtowanie wnętrz lat 60. (pop-art, op-art, abstrakcjonizm). Wzornictwo włoskie. Wnętrze skandynawskie. Meble niemieckiego kręgu kulturowego – „meble rustykalne”. Przykładowy projekt dowolnego wnętrza. Biuro i pomieszczenie biurowe. Sklep. Poczekalnia. Gips. Szkło. Metal. Płyty gipsowo-kartonowe – rodzaje i zastosowanie. Sztukaterie. Szklane elementy ścienne, szklane wyposażenie ruchome. Elementy metalowe we wnętrzu.
Pakiet 20Polskie wnętrze ludowe. Sprzęty i wyposażenie. Sztuka zdobnicza jako tworzenie klimatu charakterystycznego dla danego regionu kraju. Skąd czerpać pomysły? Najciekawsze źródła, wzory, inspiracje. Tworzywa sztuczne. Podłogowe wykładziny PCV, listwy wykończeniowe, ścienna boazeria PCV. Żywice.